martes, 30 de abril de 2013

Psicologia de conflicte

2.1.1. Conflicte intraindividual i conflicte interindividual La noció més habitual de conflicte en psicologia és aquella que el designa com una realitat intraindividual o intrapsíquica –conscient o inconscient– en què l’individu es veu sotmès a forces antagòniques, que poden provenir d’ell mateix, de l’entorn, o de la relació entre tots dos. Així, per exemple, Lewin Coser el defineix com: “Situación en que unas fuerzas de magnitudes iguales actúan simultáneamente en direcciones opuestas sobre el individuo 1 .” Aquesta situació conflictiva es considera universal i quotidiana. Per exemple, quan un individu ha de triar entre dues opcions, suposem dues ocupacions, afronta un cert conflicte o problema. La manera de representar-se aquests dilemes i els seus processos de solució ha estat abordada per psicòlegs conductistes i cognitivistes. També és possible experimentar un conflicte quant als rols que s’han d’exercir en distints grups a què es pertany, que en un mateix moment poden prescriure rols contradictoris. És el que pot donar-se, per exemple, entre demandes familiars i laborals. Aquells que s’adhereixen a l’enfocament dels rols, han formulat diverses teories per intentar explicar les causes, efectes i vies de solució d’aquests conflictes. Seguint el mateix exemple si una de les ocupacions està mal pagada però és del seu àmbit d’interès i l’altra ben pagada, però atempta contra algun
Arensburg, Svenka; Avendaño Brau, Cecilia. Psicologia del conflicte.
España: Editorial UOC, 2006. p 20.
http://site.ebrary.com/lib/bvunitecvirtualsp/Doc?id=10664972&ppg=20
Copyright © 2006. Editorial UOC. All rights reserved.

No hay comentarios:

Publicar un comentario